Amersfoort Spiritualist Church

Amersfoort Spiritualist Church

Op 30 april 2014 is de "Amersfoort Spiritualist Church” statutair opgericht door de comparanten Joke Hetem en John Eversdijk. De volledige statuten en het benoemingsbesluit zijn op aanvraag beschikbaar.

De "Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op het principe dat alle mensen, los van afkomst, religie of overtuiging gelijk zijn.
De  "Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op vrijheid van mening en pretendeert niet één waarheid te kennen.
Het  hoofdprincipe  van de "Amersfoort Spiritualist Church” is dat wij op aarde, maar ook daarna, met elkaar op reis zijn, ieder in zijn eigen ontwikkeling. Het samenkomen uit Zijn naam, is er dan ook op gericht om met elkaar deze persoonlijke ontwikkeling inhoud te geven en nieuwe inzichten te verkrijgen.
Wij beogen een  "levende Kerk” te willen zijn waarin principes en overtuigingen kunnen "bewegen” en waarin niets vooraf vast staat.De "Amersfoort Spiritualist Church” is gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom.

 
Spreekt het een en ander je aan en wil je de kerk ondersteunen en lid worden?
Op de download pagina is het inschrijfformulier te vinden. Het formulier kan opgestuurd of gemaild worden naar het, in het formulier genoemde adres of mailadres.
 

Doelstellingen

Van Spiritualisme wordt gezegd dat het een wetenschap, een religie en een filosofie is. Het is echter nog veel meer dan dat.  Het is ook een
"manier van leven of een levensstijl.”
Met liefdevolle begeleiding van hoger ontwikkelde zielen en de verbinding met de Goddelijke Energie (of de Creatieve Kracht) wordt onze fysieke reis vrediger, verbonden met een diepe innerlijke tevredenheid en een beter begrip van ons doel.
Spiritualisten hebben geen vaste geloofsbelijdenissen of dogma’s die men moet aanvaarden.
Zij hebben principes die dienen als gids om het dagelijks leven te verrijken en zich daarmee zelf persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

De "Amersfoort Spiritualist Church” is  gebaseerd op de doelstellingen en fundamentele waarheden van de S.N.U. (Spiritualists’National Union) in The United Kingdom (U.K.).

Er zijn drie peilers:

  1.  LIGHT;
  2.  NATURE;
  3.  TRUTH.

Tevens hanteert de S.N.U. zeven principes (The Seven Principles):

  1. The Fatherhood of God (Het Vaderschap van God)
  2. The Brotherhood of Man (De Broederschap der mensen)
  3. The Communion of Spirits and the Ministry of Angels (Het contact met de Spirituele wereld en de hulp van Engelen)
  4. The Continuous Existence of the Human Soul (Het voortbestaan van de menselijke Ziel)
  5. Personal Responsibility (Persoonlijke verantwoordelijkheid)
  6. Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth (Compensatie en rekenschap voor alle goede en slechte daden verricht op Aarde)
  7. Eternal Progress open to every Human Soul (Eeuwige vooruitgang open  voor iedere menselijke  Ziel)